Akrep

Akrep

Akrep çeşitleri ölümcül tehdit oluşturduğu için akreplerden korunmak gerekir. Bu türler sağlam yapılı, kuyruk kısmında zehirli iğnesi olan tehlikeli bir böcektir. Böcek ilaçlama yapılan haşereler arasında insanların en fazla tedirgin olduğu zararlılar arasında ilk sıralarda yer alır. Zehirli bu haşereler, sekiz bacakları bulunan eklem bacaklılar içerisinde incelenir. Örümcekler, uyuz böcekleri, keneler ve diğer eklem bacaklılar la aynı gurupta yer alırlar.

Akrebin anatomisi sefalotoraks denilen, aynı zamanda karın opistozoma ismi verilen iki kısımdan oluşur. Akrep çeşitlerinin uzatılmış bir gövdesi ve ucunda akrebin zehirli iğnesi bulunan parçalı ve erektil bir kuyruğu mevcuttur. Gündüzleri çok fazla faal olmayıp avlanmak ve beslenmesini sağlamak için gece karanlığını tercih ederler. Akreplerin tehlikesi bu nedenle daha çok geceleri insanları rahatsız eder.

Akrebin Yapısı

Akrepler, geceleri daha faal olan avlarını yakalayıp zehirle etkisiz hale getiren yırtıcı hayvanlardır. Akrepler beslenmesi örümcek, kırkayak, benzeri pek çok böcekten ve hatta başka akreplerden bile olabilmektedir. Akrep türlerinin büyük çoğunluğu sıcak ve kuru iklimi tercih ederler. Bu nedenle en tehlikeli akrepler çöl ikliminde yaşam sürer. Sıcak çöl havasında kumların içinde gizlenirler.

Akrepleri diğer eklem bacaklılardan farklı kılan en belirgin özellikleri çok değişik görünüşleridir. Gövdesinin ön tarafında bir çift güçlü kıskacı, dört çift ayağı ve en kuyruğunun en uç kısmında akrebin güçlü iğnesi bulunur. Bu iğnenin barındığı çok segmentli kuyruğu genelde yukarı doğru kalkık olup yay şeklinde bükülür. Başın tam ortasında iki adet gözü olup kenarlarda birkaç tane daha gözleri olsa da, akreplerin görme özelliği zayıftır.

Akrep Sokması Öldürür Mü?

Akrebin İğnesi insanlar için ölümcül sonuçlara sebep olabilmektedir. Akrep Çeşitleri, uzun bir gövdeye ucunda keskin ve zehirli iğnelerinin bulunduğu segmentli kuyruk yapısına sahip bulunmaktadır. Bu iğneler, hem saldırı hem de savunma için kullanılan oldukça etkili dikenli organlardır. Yırtıcı bu haşere, kurbanına tek bir batırışta zehirli bir yara açma gücüne sahip oldukça etkili bir zehir bezine sahiptirler.

Akrep sokması tehlikesi bazı zehirli akrepler hariç sağlıklı bünyeye sahip insanlarda ölümcül sonuç oluşturmaz. Akreplerin ölümcül olanları daha çok güneydoğu illerinde sıcak iklim bölgesinin etkisi ile görülmektedir. Akreplerin renkleri siyah akrep, kahverengi akrep, sarı akrep şeklinde karşımıza çıkar. Geceleri serinde dışarıya çıkan akrep çeşitleri dolunaylı havalarda ışığın etkisi ile mavimsi görünüme dönüşmektedir.

Yapılan çalışmalara göre, tek bir akrep cinsinde 40 ile 50 adet arasında toksin bulunduğu tespit edilmiştir. Yaklaşık olarak, 1.500 bilinen akrep cinsi arasında sadece 50 türü insan hayatı için ölümcül tehlike ve risk oluşturur. Genellikle akreb ısırıkları, akrep tarafından sokulan kişinin akrep zehirine alerjisi yok ise eşek arısı sokmasına benzer bir acı ve şişlik meydana gelmesine sebep olur.

Akrepler Nasıl Çoğalır?

Akrep ve Örümceği kıyaslayacak olursak ikisi de zehirli türleri olan ve insanları öldürecek kadar zehri olan örümcekler ve akrepler en çok korkulan hayvanlardır. Her iki tür zararlı da uyuz böcekleri, kene ve ot biçenler gibi eklem bacaklıgillerden sınıfından olup sekiz bacağa sahip olmaları ile dikkat çekerler. Her iki haşere türünün de gövdeleri, sefalatoraks ve karın olmak üzere, iki bölümden meydana gelir.

Büyüme hızları ve gelişimleri farklılık içerse de davranışları ve tabiatları birbirlerine oldukça fazla benzerdir. Her ikisi türde yırtıcı hayvanlar olup, böcek gibi canlıları yakalarlar. Akrep kıskaçları ve zehri ile, örümcekler ise zehir ve ağları ile böcekleri avlar ve beslenirler. Bütün bu benzerliklere rağmen, örümcekler ile akrepler arasında oldukça fazla farklılık göze çarpar.

Akrep Türleri

Akrep Türleri

Akrep Sokması ve Tedavisi

Akrep sokması insanda ani acıya ya da yanmaya sebep olabilir. İnsan tenine dokununca hassas, küçük şişlikler oluşturabilirler. Bazı akreplerin ısırığı karıncalanma ya da uyuşukluğa, görüş bulanıklığına ve kaslarda seğirmeye yol açacak kadar etkilidir. Çocuklarda hiperaktivite ya da düzensiz göz hareketleri yaşanmasına sebep olur. Akrep tarafından sokulduysanız, hemen ısırığın olduğu bölgeyi su ve sabunla güzelce yıkayın.

Sokulan kişiyi sakinleştirmek ve böylece kan basıncını düşürmek, kalp atışını yavaşlatmak da zehirin vücuda yayılma hızını oldukça azaltacaktır. Soğuk kompres ve antispetik uygulama yapmak diğer bir akrep tedavi şeklidir. Türkiye’de bazı akrep zehirlerinin normal bir insan için hayati tehlike içerdiği özellikle hassas yapılı insanlarda ölümcül risk içerdiği görülmektedir.